cc

Vidzemes revīziju saraksti

Show filter
Muižas nosaukums Avota apraksts

Vecbebru privātmuiža (Bewershof, Alt-)

Smiltenes draudzes Blomu (Blumenhof) kroņa muižas 1811., 1850. un 1858. gada, Jaunbilskas (Neu-Bilskenhof) privātmuižas 1811. gada, Bērzaunes draudzes Bērzaunes (Bersohn) privātmuižas 1811., un 1816. gada, Cēsu draudzes Blusumuižas (Blussen) privātmuižas 1834. un 1850. gada, Rīgas apriņķa Kokneses draudzes Jaunbebru (Neu-Bewershof) privātmuižas 1816. gada, Vecbebru (Alt-Bewershof) privātmuižas 1816. un 1834. gada, Valmieras apriņķa Matīšu draudzes Braslavas (Breslau) privātmuižas 1834. gada, Burtnieku draudze Burtnieku (Burtneck) mācītājmuižas 1833. gada, Burtnieku (Schloß Burtneck) privātmuižas 1834. gada revīziju saraksti

Jaunbilskas privātmuiža (Bilskenhof, Neu-)

Smiltenes draudzes Blomu (Blumenhof) kroņa muižas 1811., 1850. un 1858. gada, Jaunbilskas (Neu-Bilskenhof) privātmuižas 1811. gada, Bērzaunes draudzes Bērzaunes (Bersohn) privātmuižas 1811. un 1816. gada, Cēsu draudzes Blusumuižas (Blussen) privātmuižas 1834. un 1850. gada, Rīgas apriņķa Kokneses draudzes Jaunbebru (Neu-Bewershof) privātmuižas 1816. gada, Vecbebru (Alt-Bewershof) privātmuižas 1816. un 1834. gada, Valmieras apriņķa Matīšu draudzes Braslavas (Breslau) privātmuižas 1834. gada, Burtnieku draudze Burtnieku (Burtneck) mācītājmuižas 1833. gada, Burtnieku (Schloß Burtneck) privātmuižas 1834. gada revīziju saraksti

Jaunbebru privātmuiža (Bewershof, Neu-)

Smiltenes draudzes Blomu (Blumenhof) kroņa muižas 1811., 1850. un 1858. gada, Jaunbilskas (Neu-Bilskenhof) privātmuižas 1811. gada, Bērzaunes draudzes Bērzaunes (Bersohn) privātmuižas 1811. un 1816. gada, Cēsu draudzes Blusumuižas (Blussen) privātmuižas 1834. un 1850. gada, Rīgas apriņķa Kokneses draudzes Jaunbebru (Neu-Bewershof) privātmuižas 1816. gada, Vecbebru (Alt-Bewershof) privātmuižas 1816. un 1834. gada, Valmieras apriņķa Matīšu draudzes Braslavas (Breslau) privātmuižas 1834. gada, Burtnieku draudze Burtnieku (Burtneck) mācītājmuižas 1833. gada, Burtnieku (Schloß Burtneck) privātmuižas 1834. gada revīziju saraksti

Burtnieku privātmuiža (Burtneck, Schloß)

Smiltenes draudzes Blomu (Blumenhof) kroņa muižas 1811., 1850. un 1858. gada, Jaunbilskas (Neu-Bilskenhof) privātmuižas 1811. gada, Bērzaunes draudzes Bērzaunes (Bersohn) privātmuižas 1811., un 1816. gada, Cēsu draudzes Blusumuižas (Blussen) privātmuižas 1834. un 1850. gada, Rīgas apriņķa Kokneses draudzes Jaunbebru (Neu-Bewershof) privātmuižas 1816. gada, Vecbebru (Alt-Bewershof) privātmuižas 1816. un 1834. gada, Valmieras apriņķa Matīšu draudzes Braslavas (Breslau) privātmuižas 1834. gada, Burtnieku draudze Burtnieku (Burtneck) mācītājmuižas 1833. gada, Burtnieku (Schloß Burtneck) privātmuižas 1834. gada revīziju saraksti

Burtnieku mācītājmuiža (Burtneck, Pastorat)

Smiltenes draudzes Blomu (Blumenhof) kroņa muižas 1811., 1850. un 1858. gada, Jaunbilskas (Neu-Bilskenhof) privātmuižas 1811. gada, Bērzaunes draudzes Bērzaunes (Bersohn) privātmuižas 1811. un 1816. gada, Cēsu draudzes Blusumuižas (Blussen) privātmuižas 1834. un 1850. gada, Rīgas apriņķa Kokneses draudzes Jaunbebru (Neu-Bewershof) privātmuižas 1816. gada, Vecbebru (Alt-Bewershof) privātmuižas 1816. un 1834. gada, Valmieras apriņķa Matīšu draudzes Braslavas (Breslau) privātmuižas 1834. gada, Burtnieku draudze Burtnieku (Burtneck) mācītājmuižas 1833. gada, Burtnieku (Schloß Burtneck) privātmuižas 1834. gada revīziju saraksti

Braslavas (Breslau) privātmuiža

Smiltenes draudzes Blomu (Blumenhof) kroņa muižas 1811., 1850. un 1858. gada, Jaunbilskas (Neu-Bilskenhof) privātmuižas 1811. gada, Bērzaunes draudzes Bērzaunes (Bersohn) privātmuižas 1811. un 1816. gada, Cēsu draudzes Blusumuižas (Blussen) privātmuižas 1834. un 1850. gada, Rīgas apriņķa Kokneses draudzes Jaunbebru (Neu-Bewershof) privātmuižas 1816. gada, Vecbebru (Alt-Bewershof) privātmuižas 1816. un 1834. gada, Valmieras apriņķa Matīšu draudzes Braslavas (Breslau) privātmuižas 1834. gada, Burtnieku draudze Burtnieku (Burtneck) mācītājmuižas 1833. gada, Burtnieku (Schloß Burtneck) privātmuižas 1834. gada revīziju saraksti

Blusumuižas (Blussen) privātmuiža

Smiltenes draudzes Blomu (Blumenhof) kroņa muižas 1811., 1850. un 1858. gada, Jaunbilskas (Neu-Bilskenhof) privātmuižas 1811. gada, Bērzaunes draudzes Bērzaunes (Bersohn) privātmuižas 1811. un 1816. gada, Cēsu draudzes Blusumuižas (Blussen) privātmuižas 1834. un 1850. gada, Rīgas apriņķa Kokneses draudzes Jaunbebru (Neu-Bewershof) privātmuižas 1816. gada, Vecbebru (Alt-Bewershof) privātmuižas 1816. un 1834. gada, Valmieras apriņķa Matīšu draudzes Braslavas (Breslau) privātmuižas 1834. gada, Burtnieku draudze Burtnieku (Burtneck) mācītājmuižas 1833. gada, Burtnieku (Schloß Burtneck) privātmuižas 1834. gada revīziju saraksti

Blomu kroņa muiža (Blumenhof)

Smiltenes draudzes Blomu (Blumenhof) kroņa muižas 1811., 1850. un 1858. gada, Jaunbilskas (Neu-Bilskenhof) privātmuižas 1811. gada, Bērzaunes draudzes Bērzaunes (Bersohn) privātmuižas 1811. un 1816. gada, Cēsu draudzes Blusumuižas (Blussen) privātmuižas 1834. un 1850. gada, Rīgas apriņķa Kokneses draudzes Jaunbebru (Neu-Bewershof) privātmuižas 1816. gada, Vecbebru (Alt-Bewershof) privātmuižas 1816. un 1834. gada, Valmieras apriņķa Matīšu draudzes Braslavas (Breslau) privātmuižas 1834. gada, Burtnieku draudze Burtnieku (Burtneck) mācītājmuižas 1833. gada, Burtnieku (Schloß Burtneck) privātmuižas 1834. gada revīziju saraksti

Bērzaunes (Bersohn, Schloß) privātmuiža un mācītājmuiža (Bersohn, Pastorat)

Smiltenes draudzes Blomu (Blumenhof) kroņa muižas 1811., 1850. un 1858. gada, Jaunbilskas (Neu-Bilskenhof) privātmuižas 1811. gada, Bērzaunes draudzes Bērzaunes (Bersohn) privātmuižas 1811.un 1816. gada, Cēsu draudzes Blusumuižas (Blussen) privātmuižas 1834. un 1850. gada, Rīgas apriņķa Kokneses draudzes Jaunbebru (Neu-Bewershof) privātmuižas 1816. gada, Vecbebru (Alt-Bewershof) privātmuižas 1816. un 1834. gada, Valmieras apriņķa Matīšu draudzes Braslavas (Breslau) privātmuižas 1834. gada, Burtnieku draudze Burtnieku (Burtneck) mācītājmuižas 1833. gada, Burtnieku (Schloß Burtneck) privātmuižas 1834. gada revīziju saraksti

Bučauskas (Butzkowsky) privātmuiža

Alūksnes draudzes Bejas privātmuižas un Babeckas pusmuižas (Kerstenhof mit Babetzky) 1816. gada, Cesvaines draudzes Bučauska (Butzkowsky) privātmuižas 1834. un 1850. gada, Rīgas apriņķa Jaunpils draudzes Bērzmuižas (Bersehof) privātmuižas 1816., 1834. gada, Ādažu draudzes Bērģes (Bergshof) privātmuižas 1858. gada revīziju saraksti un to papildinājumi

Bērģes privātmuiža (Bergshof)

Alūksnes draudzes Bejas privātmuižas un Babeckas pusmuižas (Kerstenhof mit Babetzky) 1816. gada, Cesvaines draudzes Bučauska (Butzkowsky) privātmuižas 1834. un 1850. gada, Rīgas apriņķa Jaunpils draudzes Bērzmuižas (Bersehof) privātmuižas 1816., 1834. gada, Ādažu draudzes Bērģes (Bergshof) privātmuižas 1858. gada revīziju saraksti un to papildinājumi

Bērzmuižas privātmuiža (Bersehof)

1886

Babeckas (Babetzky) pusmuiža

Alūksnes draudzes Bejas privātmuižas un Babeckas pusmuižas (Kerstenhof mit Babetzky) 1816. gada, Cesvaines draudzes Bučauska (Butzkowsky) privātmuižas 1834. un 1850. gada, Rīgas apriņķa Jaunpils draudzes Bērzmuižas (Bersehof) privātmuižas 1816. un 1834. gada, Ādažu draudzes Bērģes (Bergshof) privātmuižas 1858. gada revīziju saraksti un to papildinājumi

Bejas privātmuiža (Beyenhof, Kerstenhof)

1886

Luturmuižas (Adsel-Luttershof) privātmuiža

Gaujienas draudzes Luturmuižas (Adsel-Luttershof) privātmuižas 1834. un 1858. gada, Jaunmuižas (Adsel-Neuhof) privātmuižas 1834., 1850. un 1858. gada revīziju saraksti, Cēsu draudzes Dubinskas (Dubinsky) privātmuižas 1811. gada, Cesvaines draudzes Apeltienas (Appelthen) privātmuižas, Aizkujas (Aiskuje) privātmuižas 1834. gada revīziju saraksti. Bolderājas muitā 1795. gadā uzskaitīto personu saraksti. Daugavgrīvas un Ādažu draudzes iedzīvotāju sastāva izmaiņu lapas. Kurzemes guberņas Jelgavas apriņķa Jostenes (Jostan) kroņa muižas 1811. gada revīzijas saraksts
Lietojot vietni, jūs piekrītat, vietnes un sīkdaņu noteikumiem.